ośrodek Legii Warszawa w Grodzisku Mazowieckim

Akademia Piłkarska Legii Warszawa stawia sobie za cel kompleksowe wyszkolenie przyszłego pokolenia polskich piłkarzy. Program dla ośrodka treningowo-szkoleniowego w Grodzisku Mazowieckim powstał w oparciu o współpracę i wymianę doświadczeń z  pionierami w dziedzinie szkolenia piłkarskiej młodzieży.

Opracowując kolejne etapu projektu staraliśmy się mieć cały czas na uwadze, że projektowany przez nas budynek będzie pełnił funkcję tymczasowego domu dla młodych piłkarzy i ich trenerów.  Naszym celem było zaprojektowanie przestrzeni funkcjonalnych, dobrze skomunikowanych, przyjaznych użytkownikom, doświetlonych naturalnie, ale też przy tym budynku o architekturze godnej bojowego ducha Legii Warszawa.

Wyzwaniem było zaprojektowanie układu funkcjonalnego budynku głównego z uwzględnieniem bardzo szerokiego programu użytkowego (który uszczegóławiany był dopiero w trakcie procesu projektowego) oraz specyficznych dla sposobu użytkowania obiektu powiązań przestrzennych pomiędzy poszczególnymi strefami.

projekt koncepcyjny: 2015

projekt budowlany: 2016

projekt wykonawczy: 2016-2019

pozwolenie na użytkowanie: 2020

powierzchnia użytkowa części nadziemnej budynku głównego: 7 200 m²

klient/inwestor: Akademia Piłkarska Legii Sp. z o.o.

współpraca: Estudio Lamela