ogólnodostępny parking podziemny na Placu Powstańców Warszawskich w Warszawie

Czterokondygnacyjny ogólnodostępny parking podziemny na 420 miejsc postojowych powstanie pod Placem Powstańców Warszawskich w Warszawie.

Koncepcja zagospodarowania placu została wypracowana w ramach warsztatów Charette. Zaproponowano podział placu na szereg stref funkcjonalnych o zróżnicowanym charakterze.

Projekt zakłada istotne zmiany w układzie komunikacji drogowej placu: przewiduje się uspokojenie ruchu, zniesienie ruchu tranzytowego oraz ograniczenie naziemnych miejsc postojowych do niezbędnego minimum.

Architektura budynków wejściowych opiera się na kontrastowym zestawieniu lekkiej, zewnętrznej elewacji oraz wewnętrznej, masywnej konstrukcji wykonanej z betonu licowego. Stropy budynków zostaną przystosowane do wykonania na nich zielonego dachu.

Znaczną trudnością przy kształtowaniu planu zagospodarowania placu okazało się zagęszczenie sieci oraz instalacji podziemnych.

projekt koncepcyjny: 2019

 

powierzchnia użytkowa –  11 880 m²

powierzchnia planu zagospodarowania terenu – 16 500 m²

inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

koncesjonariusz: IMMO Park Warszawa

wykonawca: Mota-Engil