kompleks sportowo-rekreacyjny w Lublinie

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Lublinie obejmuje zespół boisk piłkarskich wraz z budynkami obsługującymi, amfiteatr oraz parkingi. W kolejnym etapie przewidywana jest budowa stadionu na 1500 widzów. Adaptacja programu funkcjonalno-użytkowego rozwiązana została z uwzględnieniem planowanego etapowania inwestycji.

Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest w dolinie meandrującej rzeki Bystrzycy, w której sąsiedztwie powstało w ostatnich latach szereg inwestycji sportowych (m. in. Stadion Arena Lublin, Station Lekkoatletyczny START czy Station Żużlowy Motor Lublin).

Rekreacyjne tereny zielone zaprojektowaliśmy od strony przylegającej do terenów zabudowy mieszkaniowej, w taki sposób, aby stworzyć parkowe połączenia z wąwozami osiedla Czuby i Rury.  Ceglane elewacje proponowanych budynków nawiązują do pobliskich ceglanych budynków dawnej cukrowni.

projekt koncepcyjny: 2019-2020

powierzchnia terenu opracowania: 23,25 ha