modernizacja Terminala I na lotnisku Chopina w Warszawie

Projekt modernizacji Terminala I, to kontynuacja naszej przygody projektowej na warszawskim Okęciu. Bezpośrednią przyczyną przebudowy była potrzeba kompleksowego zintegrowania stref Terminala I oraz Terminala II obejmującego rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, systemy instalacyjne oraz walory estetyczne. Zaproponowaliśmy układ przestrzenny kontynuujący pasmowe ułożenie funkcji, co pozwoliło na stworzenie dodatkowych stanowisk odprawy biletowo-bagażowej i związanego z nimi systemu obsługi bagażu, rozbudowę strefy kontroli bezpieczeństwa, przestrzeni komercyjnych oraz komunikacji poziomej i pionowej.

Celem projektu była przebudowa głównych stref pasażerskich (przyloty i odloty), dostosowanie pomieszczeń do nowo wybudowanej strefy pirsu centralnego oraz stworzenie dodatkowej kondygnacji biurowo technicznej w połączeniu z przebudową tarasu widokowego. Całkowita przebudowa fasad zewnętrznych oraz dachu miała na celu uspójnienie pod względem estetycznym z budynkiem Terminala II.

Wyzwaniem technicznym była przebudowa i połączenie pomieszczeń sortowni bagażu umożliwiające ich wspólne funkcjonowanie jako jednej przestrzeni dla zintegrowanego obiektu. Dodatkowym aspektem projektu była konieczność etapowania pozwalającego na zapewnienie ciągłości funkcjonowania obiektu przez cały okres prac modernizacyjnych.

projekt koncepcyjny

projekt budowlany

projekt wykonawczy

nadzór nad realizacją

inwestycja zakończona w 2014 r.

powierzchnia użytkowa: 45 000 m²

inwestor: Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze”

projekt zrealizowany przez zespół Estudio Lamela Polska

współpraca autorska: arch. Paweł Czaplicki