Terminal II na lotnisku Chopina w Warszawie

Budynek nowego Terminala na Okęciu to pierwszy obiekt zaprojektowany i zrealizowany w Polsce przez zespół Estudio Lamela. Nowy budynek pozwolił zwiększyć ilość obsługiwanych pasażerów z 3,5 miliona do 10 milionów pasażerów rocznie. Zapewniono jednocześnie możliwość dalszej rozbudowy terminala w przypadku zwiększenia się liczby pasażerów strefy Schengen. Aby ułatwić przyszłe zintegrowanie T1 i T2 użyliśmy tego samego modułu konstrukcyjnego (9,6×9,6m).

Fasada pirsu i terminala została zaprojektowana w całości przeszklona, tak aby stworzyć wrażenie lekkości i transparentności całego budynku oraz zapewnić kontakt wzrokowy pomiędzy poszczególnymi strefami wnętrza, powiązania widokowe między wnętrzem i zewnętrzem, a także dostęp światła dziennego do jak największej części terminalu. Wśród najważniejszych zadań projektowych było zapewnienie sprawnego przepływu pasażerów oraz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Znaczącym utrudnieniem był fakt, że przewidywany moment realizacji obiektu przypadał na okres wstąpienia Polski do strefy Schengen. W skutek braku możliwości określenia dokładnej daty oddania budynku do użytkowania, konieczne było projektowanie wariantowe, uwzględniające funkcjonowanie obiektu zarówno dla sytuacji, gdy Polska znajduje się w strefie Schengen jak i poza nią, co w aspekcie konieczności zapewnienia bezkolizyjnych przepływów pasażerskich było prawdziwym trójwymiarowym rebusem.

projekt konkursowy

projekt budowlany

projekt wykonawczy

nadzór nad realizacją

inwestycja zakończona w 2008 r.

powierzchnia użytkowa: 150 000 m²

inwestor: Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze”

inwestycja realizowana przez konsorcjum Budimex-Ferrovial-Estudio Lamela

projekt realizowany przez zespół Estudio Lamela Polska

współpraca autorska: arch. Paweł Czaplicki