budynek biurowy w Warszawie: Pacific

VII kondygnacyjny budynek biurowy zaprojektowaliśmy zgodnie z rekomendacjami Breeam, co pozwoliło nam pogłębić i odświeżyć naszą wiedzę odnośnie zasad projektowania budynków zrównoważonych.

Dużo wysiłku włożyliśmy w zaprojektowanie elewacji w systemie podwójnej ściany kurtynowej, pozwalającym na uzyskanie naturalnie wymuszonej wentylacji w okresie letnim oraz ograniczenie strat ciepła w zimie. Możliwość otwierania okien w strefach biurowych znacząco podwyższa komfort użytkowników. Pracownicy mogą korzystać z dwóch kameralnych, częściowo zazielenionych tarasów zlokalizowanych na drugiej i ostatniej kondygnacji budynku.

Romboidalny obrys budynku podąża za układem ulic wyznaczających granice parceli. Niestandardowy rzut budynku wymagał stworzenia specjalnego układu konstrukcyjnego, który w tym wypadku opraty jest na trójkątach, przy czym podziemna, parkingowa część budynku ma niezależny bardziej typowy układ słupów.

projekt koncepcyjny

projekt budowlany

projekt wykonawczy

nadzór nad realizacją

inwestycja ukończona w 2014 r

PUU = 17 000 m²

klient/inwestor: Kronos

projekt realizowany przez zespół Estudio Lamela Polska