stadion miejski w Lublinie

Stadion piłkarski na 15 400 miejsc siedzących spełniający wymagania dla stadionów III kategorii UEFA. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego oprócz rozgrywek piłkarskich będzie mógł on gościć również inne imprezy kulturalno-rozrywkowe. Duża działka pozwoliła na ukształtowanie przestrzeni, w której priorytetem jest sprawna kontrola biletowa przed wejściem na stadion i łatwy dostęp widzów do poszczególnych sektorów. Układ funkcjonalny został zaprojektowany symetrycznie w stosunku do osi boiska, co gwarantuje czysty i jasny schemat wewnętrzny obiektu i jego sprawne funkcjonowanie.

Lokalizacja w pasie zielonych terenów rekreacyjnych predestynowała budynek do roli charakterystycznego punktu orientacyjnego. Zależało nam przy tym na osiągnięciu pewnej lekkości budynku, co staraliśmy się osiągnąć za pomocą ukształtowania krzywizn fasadowych, które zaprojektowane zostały w formie podłużnych pasów okalających budynek dookoła. W celu nadania fasadzie faktury i wzmocnienia narożników, a także zmiękczenia linii budynku pasy są odgięte od pionu. Wykonano je z metalowych paneli o stosunkowo dużej perforacji, a kąt odgięcia zmienia się w zależności od wysokości zamocowania panela. Zadaszenie trybun wykonane jest z wielowarstwowej membrany tekstylnej rozpiętej na dźwigarach stalowych.

Jednym z priorytetów projektowych było też uzyskanie jak najlepszej widoczności. Widownię stadionu zaprojektowano w kształcie prostokątnej niecki ułożonej bokami równolegle do linii kończących pole gry. Proporcjonalnie niewielkie gabaryty obiektu pozwoliły na uzyskanie prawie 100% miejsc siedzących mieści się w zasięgu 90 m od punktu środkowego boiska, czyli w optymalnym zasięgu wzrokowym dla widzów. Ze względu na trudne warunki gruntowe obiekt posadowiony jest na żelbetowych palach. Aby uzyskać wymagane nośności gruntu, cały zagospodarowany teren musiał zostać wzmocniony kolumnami.

opracowanie projektu: 2011-2012

nadzór nad realizacją: 2012-2014

inwestycja ukończona: 2014

powierzchnia użytkowa: 12 000 m²

inwestor: gmina miasta Lublin

generalny wykonawca: Budimex S.A.

inwestycja zrealizowana w systemie >zaprojektuj i zbuduj<

projekt realizowany przez zespół Estudio Lamela Polska