Lubelska Akademia Futbolu

Lubelska Akademia Futbolu to kompleks sportowy, na który składa się 7 boisk piłkarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dwa z boisk kryte będą nawierzchnią sztuczną i na czas sezonu grzewczego przekrywane halą pneumatyczną (tzw. balonem).

Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest w dolinie meandrującej rzeki Bystrzycy, w której sąsiedztwie powstało w ostatnich latach szereg inwestycji sportowych (m. in. Stadion Arena Lublin, Station Lekkoatletyczny START czy Station Żużlowy Motor Lublin).

Boiskom towarzyszyć będą obiekty kubaturowe, wśród nich budynek Główny Lubelskiej Akademii Futbolu wraz z reprezentacyjną strefą zieleni urządzonej.

projekt koncepcyjny: 2021

projekt budowlany (w zakresie PZT): 2021/2022

powierzchnia terenu opracowania: 4 ha

klient/inwestor: Lubelska Akademia Futbolu sp. z o. o.