New Port w Katarze – Data Center & Disaster Recovery Center

W skład kompleksu Data Center oraz Disaster Recovery Center w Nowym Porcie w Katarze wchodzi szereg budynków o różnych funkcjach: poczynając od obiektów mieszczących maszyny liczące, poprzez towarzyszące im budynki biurowe, aż po szereg obiektów zapewniających właściwą obsługę i nieprzerwane funkcjonowanie budynków podstawowych.

Naszym zadaniem było zaprojektowanie budynków technicznych obsługujących budynki kompleksu Data Center oraz Disaster Recovery Center, a także skoordynowanie planów zagospodarowania terenu. Opracowaliśmy dokumentację dla budynków pompowni pożarowej, zbiorników pożarowych, trafostacji, wentylatorni, schronów dla ochrony.

Nasz zespół zajmował się także opracowaniem dokumentacji ochrony pożarowej dla wszystkich budynków wchodzących w skład kompleksu.

projekt wykonawczy: 2017-2018

współpraca: Cundall