Joga Centrum w Warszawie

Naszym zadaniem było zaproponowanie sposobu funkcjonowania szkoły jogi po przeniesieniu do nowej siedziby. Nietypowe, amfiladowe ukształtowanie wynajmowanej przestrzeni oraz lokalizacja węzłów sanitarnych silnie ograniczyło wachlarz dostępnych układów przestrzennych. W efekcie powstała sala gimnastyczna o kształcie silnie wydłużonego prostokąta.

Naszym celem było stworzenie przestrzeni przyjaznej pomimo lokalizacji w mało atrakcyjnej suterenie. Staraliśmy się przy tym poprawić komfort użytkowników: wprowadziliśmy, między innymi, strefę “bez butów”, a także przeznaczyliśmy niewielkie pomieszczenie na potrzeby recepcji połączonej z przestrzenią spotkań nieformalnych odbywanych przed i po zajęciach.

projekt koncepcyjny

projekt wykonawczy

nadzór nad realizacją: 2011

powierzchnia użytkowa: 173 m2

klient/inwestor: Joga Centrum Adama Bielewicza

zdjęcia: Maja Chęcińska