stadion Katowice

Ze względu na parkowy charakter planowanej lokalizacji stadionu zaprojektowaliśmy bryłę o miękkiej formie, która będzie harmonijnie wpisywać się w kontekst miejsca. Stąd zaokrąglona forma narożników stadionu i kołowy plan hali sportowo-widowiskowej. Zgodnie z warunkami konkursu, obie części obiektu (stadion i halę) zintegrowaliśmy ze sobą w jednym budynku tak, by mogły efektywnie współdzielić część swoich funkcji. Hall główny, zaplecze sportowo- treningowe, obsługa medialna i funkcje administracyjne połączyliśmy, zakładając, że imprezy na hali i stadionie nie będą się odbywać równolegle. Ze względów funkcjonalnych obiekty kubaturowe skupiliśmy głównie wokół trybuny zachodniej stadionu.

Całość budynku ujednoliciliśmy ażurową, linearną fasadą z paneli siatkowych, które w swej organicznej formie również odwołują się do otaczającej stadion zieleni i podkreślają dynamizm związany z funkcją sportową. Panele elewacji zaprojektowaliśmy tak, by ich wewnętrzna strona („podszewka”) była żółta. Kolor ten uzupełniliśmy czarnymi elementami wykończenia, co w połączeniu z otaczającą zielenią i naturalną barwą murawy stanowi odwołanie do barw klubowych drużyny GKS Katowice. W projekcie uwzględniliśmy również atrakcyjność bryły stadionu dla osób przejeżdżających pobliską autostradą. Hiperboliczny kształt paneli, użycie koloru i obła forma budynku w sprawiają, że wygląd obiektu pod różnymi kątami zmienia się, co sprawa intrygujące wrażenie i przyciąga wzrok.

Projektowany układ konstrukcyjny stadionu będzie składał się z ram żelbetowych, zwieńczonych stalową konstrukcją dachu, pokrytą membraną dachową. Konstrukcyjne ramy zostaną oparte na żelbetowych stopach fundamentowych

projekt konkursowy 2018

15 000 zadaszonych miejsc siedzących

III nagroda w konkursie SARP

współpraca autorska Stoprocent Architekci