stadion miejski “Cracovia”

Zgodnie z założeniami konkursu zaproponowaliśmy przebudowę stadionu o trybunach ziemnych na obiekt zamknięty, z zadaszonymi trybunami. Przeprojektowaliśmy orientację i obróciliśmy pole gry w taki sposób, aby było równolegle do al. Focha, a cały obiekt lepiej wpisywał się w siatkę ulic. Dzięki zamknięciu wszystkich funkcji w kubaturze budynku, udało się stworzyć obiekt publiczny z dwoma miejskimi placami – jednym od strony ul. Kałuży i drugim od ul. Kraszewskiego. Nowy sposób zagospodarowania ukierunkował przestrzeń na Błonie i przywrócił ten teren mieszkańcom miasta.

Dla osiągnięcia efektu lekkości i uniknięcia wrażenia przytłoczenia przez 150-metrową fasadę północną w widoku od strony Błoń obramowujące ją drzewa „powtórzyliśmy” w postaci rytmu smukłych pionowych elementów konstrukcyjnych, miedzy którymi zaprojektowaliśmy wypełnienie fasadą szklaną. Powstały w ten sposób ciąg pasów na elewacji jest nawiązaniem do wielkiego porządku kolumn Muzeum Narodowego i symbolem budynku, a jednocześnie, wraz z układem posadzki placów wejściowych twórczą interpretacją motywu pasów z klubowych barw Cracovii.

Rygorystyczne warunki określone w WZiZT, ranga lokalizacji oraz wysokie wymagania postawione przez użytkownika spowodowały, że musieliśmy zmierzyć się z bodaj najtrudniejszym, wyzwaniem przy projektowaniu tego stadionu – osiągnięciem odpowiedniej ilości miejsc siedzących oraz prawidłowego oświetlenia przy minimalnych wysokościach budynku.

projekt konkursowy

projekt budowlany: 2008-2009

projekt wykonawczy: 2009

realizacja: 2009-2010

powierzchnia użytkowa = 16 000 m²

klient/inwestor: gmina miasta Kraków

projekt realizowany przez zespół Estudio Lamela Polska