plan zagospodarowania obszaru Wyścigów Konnych na Służewcu

Opracowana koncepcja urbanistyczna ma na celu stworzenie nowej kompleksowej wizji zagospodarowania i funkcjonowania terenów Torów Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie. Zaprezentowany masterplan proponuje przykładowe rozwiązania kubaturowe dla wszystkich obszarów i stanowić może projekt referencyjny dla przyszłych opracowań szczegółowych.

Tor Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie powstał w oparciu o projekty znakomitych polskich architektów: Tadeusza Dachowskiego, Franciszka Szaniora i Zygmunta Platera-Zyberka. Obiekt oddany do użytkowania w 1939 roku olśniewał ówczesnych nie tylko rozmachem i skalą inwestycji, ale również swoją nowoczesnością i wysmakowaniem estetycznym. Dziś cały kompleks stanowi unikalny przykład doskonałej zabudowy modernistycznej i jest objęty kompleksową ochroną konserwatorską. Przedstawiony plan zagospodarowania bierze pod uwagę wartościowe dziedzictwo tego obszaru i w swoim rozwinięciu stara się zachować postulaty i założenia, które przyświecały jego pierwotnym projektantom. Zaproponowana zabudowa jest wynikiem studialnych analiz, opracowań historycznych i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Nowa koncepcja jest próbą pogodzenia współczesnych wymogów użytkowników i oczekiwań inwestorów, z koniecznością zachowania waloru historycznego. Projekt zakłada po pierwsze oczyszczenie obszaru z narosłej przez kilkadziesiąt lat małowartościowej zabudowy, dysharmonizującej z pierwotnym układem, w której skład wchodzą stajnie usytuowane na obszarze 9 obiekty gospodarcze przy stajniach południowych oraz szklarnie przy wozowni. Przewiduje się także nadanie nowych ról obiektom, które przestały funkcjonować zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, takim jak stajnie północne, trybuna trzecia czy kasy biletowe. Projekt uwzględnia też konieczność dopełnienia istniejącej zabudowy nowymi kubaturami, które ściśle wpisują się historyczny układ.

praca konkursowa: 2013

powierzchnia terenu: 1 382 600 m²

klient/inwestor: Totalizator Sportowy

projekt realizowany przez zespół Estudio Lamela Polska