modernizacja linii średnicowej w Warszawie

Inwestycja modernizacji tzw. Linii średnicowej w Warszawie obejmie odcinek Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. Zgodnie z wymogami Inwestora zaproponowaliśmy sposób modernizacji dwóch przystanków: Warszawa Ochota oraz Warszawa Powiśle.

Zaproponowaliśmy przekrycie przystanku Warszawa Ochota na całej jego długości co pozwoli na utworzenie placów miejskich ponad przestrzenią kolei. Umożliwi to skomunikowanie wyjść z przystanków kolejowych z innymi środkami komunikacji, oraz wzbogacenie funkcji miastotwórczych, poprzez wprowadzenie zabudowy kubaturowej, pawilonów usługowych czy małej architektury i stref zieleni o charakterze parkowo-miejskim. Aby wyeksponować charakterystyczne walory historycznej architektury (pawilon dworcowy, słupy na peronach, ukształtowanie kładek pieszych), proponujemy narzucenie współczesnej, subtelnej estetyki dla projektowanych obiektów (znaczna ilość przeszkleń, współczesne materiały tj.: beton architektoniczny i stal nierdzewna).

W przypadku przystanku Warszawa Powiśle priorytetem było zachowanie i podkreślenie historycznych elementów architektonicznych, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów unowocześnienia przystanku i dostosowania go do współczesnych potrzeb użytkowników. Proponujemy ciągłe uzupełniające zadaszenie peronów na całej ich długości, a także wprowadzenie wind umożliwiających pasażerom dostęp na oba perony zarówno z poziomu al. Jerozolimskich (wejście do budynku dworca) jak i z poziomu Powiśla (od ul. Kruczkowskiego).

projekt koncepcyjny: 2017

weryfikacja dokumentacji projektowej: 2018-2019

współpraca: Arup, AECOM