centrum ekspozycyjne tramwaju LRT w Katarze

Celem projektu było stworzenie przestrzeni wystawowej na cele ekspozycji tramwaju LRT przy jednoczesnym połączeniu z istniejącym fragmentem mock-upu hali peronowej znajdującym się w tym samym budynku.

Przestrzeń eskspozycyjną zaprojektowaliśmy na dwóch kondygnacjach, z uwzględnieniem ekspozycji tramwaju zarówno w przestrzeni stacji podziemnej, jak i w przestrzeni miasta. Wykończenia wnętrz sal wystawienniczych nawiązują do materiałów wykorzystanych na podziemnych stacjach LRT.

Największym wyzwaniem było opracowanie wytycznych ochrony przeciwpożarowej dla przestrzeni użyteczności publicznej zajmującej część istniejącego budynku o przeznaczeniu magazynowym oraz zaproponowanie takich rozwiązań dla ochrony ppoż (w szczególności dla branży konstrukcyjnej), które pozwoliłyby na akceptację proponowanego układu przestrzennego przez katarski departament ochrony ppoż.   

projekt koncepcyjny

projekt budowlany

projekt wykonawczy: 2016

klient: Cundall